The information below is in swedish, but please don´t hesitate to contact med for an english version.

Författarbesök

Min bakgrund som arkeolog, illustratör och författare till faktaböcker för barn är utgångspunkten för mina författarbesök. Inför ett besök kan mina olika erfarenheter kombineras på olika sätt i samråd med beställaren. Jag besöker lika gärna föreningar, som bibliotek och skolklasser.

Tema vikingatid:

Halvdan & Meia – Bland trälar och gudar

Martin Widmark är barnens favoritförfattare. Förutom LasseMajas Detektivbyrå och Nelly Rapp har han även skrivit böckerna om Halvdan Viking. De handlar om kompisarna Halvdan och Meia som levde under vikingatiden och tillsammans har vi försökt göra äventyren så historiskt trovärdiga som möjligt. Som arkeolog kommer mina kunskaper om vikingatidens föremålsvärld väl till pass när bilderna ska tecknas. Ibland händer det också att jag och Martin för intressanta diskussioner om sådant som ingen av oss säkert kan veta – som t ex vad människor tänkte och tyckte.

Det har hittills kommit ut nio böcker i serien. På Bonnier Carlsens websida kan man gratis ladda ner en lärarhandledning till böckerna. Där ges tips på hur böckerna kan läsas i klassen inom ramen för läroplanens riktlinjer i ämnena svenska, SO, Bild, m.m.

I vår senaste bok om Halvdan och Meia – Bland trälar och gudar, har jag och Martin utarbetat särskilda uppslag som ger äventyret fördjupningar med fakta. I direkt anslutning till bokens kapitel, får läsaren i denna bok möjlighet att lära sig mer om t ex vikingarnas hus och bygder, tro och gudar, båtar och utlandsfärder, lagar och regler och drömmar om ett ordnat samhälle.

Under ett besök i er skolklass berättar jag om figurerna Halvdan och Meia, hur böckerna kommit till och hur jag och Martin brukar samarbeta. Jag visar bilder ur den senaste, tionde boken Bland trälar och gudar, och berättar om vikingatiden utifrån bokens tematiska faktauppslag. Jag bjuder även in barnen att fundera på hur man ens kan veta något om ett samhälle för tusen år sedan, då det knappast fanns några skriftliga källor. Som arkeolog försöker jag svara på alla de frågor som barnen kommer på.

Tema vikingatid passar bäst för skolbarn från sena lågstadiet – mellanstadiet.

Halvdan & Meia illustratör Mats Vänehem

Tema arkeologi:

Hitta historien

I min bok Hitta historien visar jag med bilder hur en och samma plats förändras från istid till nutid. Längst bak i boken finns korta faktatexter som stöd, men bilderna fungerar lika bra utan. Här finns nämligen ett myller av händelser och den uppmärksamme kan följa en slags röd tråd genom historien, över bokens tio uppslag.

I bilderna finns det mycket att prata om. Barnen kan nästan alltid relatera innehållet till något de känner igen från sin egen närmiljö. Det kan vara en hällristning, runsten, medeltida kyrka, herrgård eller gammal fabriksbyggnad av tegel.

Under ett besök i klassen gör jag barnen uppmärksamma på att spåren efter historiens vardag och människor ofta finns att hitta i jorden, direkt under våra fötter, där vi går omkring idag. Målet med mitt besök är i första hand att väcka ett intresse för historia. Jag hoppas att barnen tillåts snudda vid tanken på alla de människor som levt på denna plats före oss.

Tema arkeologi är tänkt som en inspiration och introduktion till ämnet historia och forntiden. Temat fungerar därför bra i klasser från lågstadiet och uppåt.

Hitta historien illustratör Mats Vänehem

Tema barnböcker:

Riddarskolan – så blir böckerna till!

Författaren Magnus Ljunggren och jag gör böcker för barn som just börjat läsa. Texten ska vara lagom svår och berättelsen tillräckligt spännande för att vilja läsa vidare. Att ta sig igenom en hel bok på egen hand ger nybörjaren stärkt självförtroende. Det är en viktig förutsättning för att upptäcka nya böcker, få nya upplevelser och att utvecklas som läsare.

Hur går det till att skapa en bok som är lätt att läsa? Vad är viktigt att tänka på? Hur fungerar bild och text tillsammans?

Med de 15 böckerna om Riddarskolan som utgångspunkt, visar jag bilder och berättar hur en idé växer fram, hur bild och text utvecklas för att sedan ta form och bli en riktig bok. 

Jag visar hur arbetet som illustratör går till, ger handfasta tecknartips, goda råd och konkreta övningar.

Under ett besök i en lågstadieklass berättar jag hur böckerna blir till och om arbetet som tecknare. Jag visar bilder och gör enkla teckningsövningar. Temat kan även anpassas för en vuxen publik. Jag berättar då istället om vilka faktorer vi arbetar med för att göra boken lättläst. Föredraget kan med fördel utformas som ett samtal om barnets möte med böcker och betydelsen av en första läsupplevelse.